Image dialog
Tåler husene våre fremtidens klima?
Byggskader er den største trusselen for husene våre i fremtiden. Fukt kan trenge inn i bygget og gi råteskader, selv om alt ble gjort riktig når huset ble bygget.
Hardangerfjorden
Hardangerfjorden
Foto: Wes Grant

Forskere fra Meteorologisk institutt har i forskningssenteret Klima 2050 beregnet faren for at ytterbekledningen på norske hus skal råtne i dagens og fremtidige klima. Resultatet presenteres her i form av et råtekart med historiske data, to med middels utslippsscenario RCP 4.5  (stabile eller svakt økende utslipp til 2040; deretter reduserte utslipp) og to med høyt utslippsscenario RCP 8.5 (kontinuerlig vekst i klimagassutslipp). Hele rapporten kan du laste ned her (pdf).