Image dialog
Om oss
Hovedmålet for Norsk klimaservicesenter er å gi beslutningsgrunnlag for klimatilpasning i Norge. Gjør deg klar for fremtidens vær er mottoet vårt.

Norsk klimaservicesenter (KSS) tilrettelegger og formidler klima- og hydrologiske data slik at de kan brukes til klimatilpasning og i videre forskning om effekten av klimaendringer på natur og samfunn. Vår forskning er fundert på solid vitenskapelig grunnlag og kan etterprøves. Les mer om vår strategi for Norsk klimaservicesenter 2020 - 2024 (pdf).

KSS er et samarbeid mellom Meteorologisk institutt, Norges vassdrags- og energidirektorat, NORCE og Bjerknessenteret og ledes av Anita Verpe Dyrrdal fra Meteorologisk institutt. I tillegg er Miljødirektoratet representert i styret for KSS.

Det engelske navnet på Norsk klimaservicesenter er Norwegian Centre for Climate Services (NCCS).