Image dialog
Klimaprofil Longyearbyen
Klimaendringene i Longyearbyenområdet vil særlig føre til behov for tilpasning til temaene markert i rødt i tabell 1. Økt overvåkning av naturfarer blir stadig viktigere, samt kontinuerlig vedlikehold av infrastruktur og god beredskap.

Klimaprofilen i sin helhet kan lastes ned her (PDF)

svalbard_klimaprofil
svalbard_klimaprofil
Foto: Foto: Hanne H. Christiansen

Kort oppsummert

Nedbør: Hendelser med kraftig nedbør vil forekomme hyppigere og bli mer intense. Mildvær og regn vil i større grad prege vintermånedene. De øverste meterne av permafrosten vil tine i kyst- og lavereliggende områder. 
Flom: Økt nedbør som regn, og økt snø- og bresmelting, vil gi flere og større regnflommer og kombinerte snøsmelte-, bresmelte- og regnflommer. 
Erosjon: Sedimenttransport, elve- og kysterosjon vil øke. 
Skred: Snøskred og sørpeskred vil forekomme hyppigere, men mot slutten av århundret vil sannsynligheten for tørrsnøskred reduseres i områder hvor snøsesongen blir kortere og snømengdene reduseres. Jord- og flomskred vil forekomme hyppigere. Økt fare for ustabile skråninger pga. dypere aktivt lag.