Image dialog
Klima- og hydrologiske data
Med klima- og hydrologiske data kan vi beskrive dagens eller fremtidens klima og hydrologi i et område eller på et sted.

Klima- og hydrologiske data er målinger eller beregninger av klima og hydrologiske variabler. Norsk Klimaservicesenter skal gi enkel tilgang til norske klima- og hydrologiske observasjoner, klimaframskrivninger og avledede produkter.

  • Eksempler på avledede produkter er informasjon om historisk, nåværende og framtidig klimautvikling for Norge og norske nærområder.
  • Eksempler på klimadata er tidsserier med observert eller beregnet temperatur, nedbør eller vindhastighet.
  • Eksempler på hydrologiske data er tidsserier med vannføring, grunnvannsnivå eller vanntemperatur.

Du kan få tilgang til Meteorologisk institutts vær- og klimadata fra historiske data til sanntidsobservasjoner i eklima.met.no og vår nye dataportal Observasjoner og værstatistikk (beta-versjon).

SeNorge.no viser kart over snø-, vær- og vannforhold og klima i Norge både fremover og bakover i tid. 

Xgeo.no er et ekspertverktøy som brukes til beredskap, overvåking og varsling av flom, jordskred og snøskred. Xgeo.no ligner på SeNorge.no, men inneholder et større utvalg parametere.

Yr.no viser statistikk og observasjoner for temperatur, vind, nedbør og snø fra nærmeste målestasjon til et valgt sted, via menyen "Været som var".