Image dialog
Globale klimaendringer
Naturlige variasjoner

Globalt klima har til alle tider variert av naturlige årsaker. Dette skjer fordi innstrålingen fra solen, refleksjonen av solstråling til verdensrommet, og utstråling fra jorden og atmosfæren varierer, og fordi fordelingen av energi blant annet mellom hav og atmosfære varierer. Menneskelig virksomhet har gjennom mange hundre år påvirket disse energiutvekslingene på lokal og regional skala.

Les mer om globale klimaendringer nedenfor og hos miljøstatus.no.