Image dialog
Nedbørrekorder
Høyeste observerte nedbørverdier på Meteorologisk institutts målestasjoner og fylkesvis oversikt over høyeste registrerte nedbørmengde (mm) for ulike varigheter.

Høyeste observerte nedbørverdier på Meteorologisk institutts målestasjoner

(Ajour pr. 31.12.2015. Fra MET rapport 24/2015).  

nedborverdier

 

Fylkesvis oversikt over høyeste registrerte nedbørmengde (mm) for ulike varigheter

(Ajour pr. 31.12.2015. Fra MET rapport 24/2015).  

nedbormengde

* 1-times verdiene fra vektpluviometer er justert opp med en faktor på 1,12

** Verdier fra METs manuelle målestasjoner (data fra 1895-dd), bortsett fra Østfold (1-døgns verdien er her 24-timers verdi fra pluviometerstasjon 17260 Moss-Trolldalen).