Image dialog
Hvordan beregne dimensjonerende nedbør?

Det anbefales å først skaffe oversikt over tilgjengelige måleserier fra området det skal utføres beregninger for. Nettportalen xgeo.no gir oversikt over beliggenhet til hydrologiske og meteorologiske målestasjoner.

For små felt og varigheter på opptil 24 timer er det gitt veiledning og regneeksempler for beregning av dimensjonerende nedbør i NVE rapport 7-2015: "Veileder for flomberegninger i små uregulerte felt". For tilgang til IVF-verdier for enkeltstasjoner, se kapittelet Korttidsnedbør.

Cumulonimbus over Bundefjorden, en bygesky med den karakteristiske formen av en ambolt.
Cumulonimbus over Bundefjorden, en bygesky med den karakteristiske formen av en ambolt.
Foto: Per Hauger

For store felt og varigheter på ett døgn eller lengre er metodikk for beregning av dimensjonerende verdier gitt i MET rapport 21-1992. For tilgang til nedbørestimat for ulike returperioder for enkeltstasjoner, se Nedbør over ett eller flere døgn

For beregninger for kritisk infrastruktur (f.eks. damsikkerhet) eller lange returperioder, må estimater bestilles fra Meteorologisk institutt eller en annen meteorologisk institusjon som kan dokumentere en faglig god beregningsmetodikk.