Image dialog
Hjelp til å etablere egen værstasjon
Mange hendelser med kraftig nedbør den siste tiden har aktualisert behovet for å måle nedbør og utarbeide lokal statistikk for dimensjonerende nedbør

Dette er viktige bakgrunnsdata for overvannshåndtering, energiproduksjon, arealplanlegging, til reguleringsformål og i forsikringssaker. 

Meteorologisk institutt veileder kommuner og andre profesjonelle brukere som ønsker å etablere egne værstasjoner. Data fra slike målestasjoner kan legges ut på yr.no dersom de holder god kvalitet. 

Værstasjoner i norske kommuner
Last ned veiledningen (PDF)