Image dialog
Ekstremnedbør
Ekstremnedbør er nedbørhendelser som kan føre til skade på liv og verdier. I Norge kan ekstremnedbør forårsakes både av kraftige lokale byger og av storstilte frontsystemer.

Langs vestkysten er det vanligvis frontsystemer i forbindelse med lavtrykk inn fra Atlanterhavet som gir store nedbørmengder. Slike frontsystemer kan gi store nedbørmengder over ett døgn eller mer over større områder.

Om sommeren kan konvektive byger gi intens nedbør. Slike byger er ofte lokale, og har kort varighet. De kraftigste bygene forekommer på Østlandet og Sørlandet. Kraftig konvektiv nedbør kan også forekomme i forbindelse med frontsystemer.

For å få et mål på størrelsen av ekstrem nedbør i ulike deler av landet beregnes det verdier for dimensjonerende nedbør for returverdier på opptil flere hundre år. For konstruksjoner som skal tåle ekstrem nedbør med svært høye returperioder (f.eks. for store demninger), blir det utarbeidet estimat av påregnelig maksimal nedbør (PMP), det vil si den høyeste nedbørmengden som kan forekomme under dagens klimaforhold. Se kapitlet "Nedbør over ett eller flere døgn".

forsidebilde Sogn og fjordane
Foto: Svein Arne Vågane, NVE.

I værvarslene fra Meteorologisk institutt blir det vurdert om det er fare for ekstremnedbør. Hvis meteorologene vurderer at nedbørmengdene kan bli så store at de kan gjøre stor skade, skal det sendes ut varsel om "ekstreme værforhold". NVE avgjør om det i slike situasjoner også skal sendes ut flomvarsel.