Image dialog
ClimDesign
Prosjektet ClimDesign skal oversette teori om nedbørøkning til praktisk bruk. Formålet er å generere brukervennlige dimensjonerende verdier for klimatilpaset infrastruktur. De dimensjonerende verdiene beregnes fra IVF-kurver (intensitet-varighet-frekvens for korttidsnedbør) og QVF-kurver (flom-varighet-frekvens), som tar høyde for et endret klima. Både IVF-og QVF-kurvene skal beregnes for enkeltstasjoner, og skal utvides til å gjelde for større regioner.

Ekstremnedbør og påfølgende flom er sjeldne hendelser som kan gjøre stor skade. Lover og forskrifter forteller oss hvor store hendelser vi skal planlegge for. F. eks. skal bolighus være bygget sikkert mot en 200-års flom, mens f.eks. et sykehus, skal tåle en 1000-års flom. 

 

Hvorfor opplever vi en 100-års flom mye oftere enn hvert 100. år? Hvor ofte kan vi  oppleve ekstremnedbør eller flom i en by eller langs en veistrekning? Hvor ekstreme vil disse hendelsene bli i et endret klima? Disse spørsmålene vil forskere på flom, ekstremnedbør og statistisk modellering, sammen med viktige eiere av infrastruktur og representanter fra kommuner svare på i prosjektet ClimDesign. Svarene kan hjelpe oss å bygge et samfunn som er forberedt på været vi har i dag og været vi forventer i framtiden. 

 

I ClimDesign vil observasjoner av ekstremnedbør og flommer brukes for å etablere statistiske modeller for å beregne dimensjonerende nedbør og flom. Videre vil resultater fra klimamodeller brukes for å anslå hvor store endringer vi kan forvente i ekstreme hendelser om 50 eller 100 år. Fire viktige utfordringer forskerne i ClimDesign må ta tak i er å

(i) lage statistiske modeller for ekstremer med varigheter fra ett minutt til flere døgn,
(ii) lage modeller som kan brukes der det ikke finnes direkte målinger,
(iii) lage modeller som klarer å beskrive sammenhengen mellom ekstreme hendelser ved ulike steder
(iv) forklare hvordan ekstremhendelser endrer seg når klimaet endrer seg.

 

I ClimDesign vil forskere og praktikere samarbeide om å utvikle modeller og verktøy slik at resultatene kan brukes i samfunnsplanlegging. Prosjektet vil arrangere workshoper der forskere og og praktikere sammen skal diskutere hvilke resultater samfunnet trenger, hvordan prosjektresultater kan formuleres som anbefalinger og utvikle eksempler på ‘beste praksis’.

 

Kontaktinfo:

Prosjektleder Kolbjørn Engeland (NVE): koe[a]nve.no 

 

regnvaer_Fjellstrand_26-6-2019_foto_TrineJH_1lite
Regn over Akershus festning, 26 september 2019