Image dialog
Klimanormaler
Framskrivninger om klimaet fram i tid er basert på såkalte klimanormaler. Klimanormaler brukes som referanse for å sammenligne endringer i klimaet fra tidligere perioder til i dag og beregnet framtidsklima. Dimensjonering av bygg og infrastruktur tar utgangspunkt i klimanormaler.

Klimanormaler beregnes for en rekke meteorologiske og hydrologiske elementer. For at man over hele verden skal kunne sammenligne verdier for samme tidsperiode, er det avtalt internasjonalt at normalverdier for årene 1901–30, 1931–60, 1961–90, 1991–2020 osv. skal beregnes i alle land. Disse tidsperiodene kalles ofte «standard normalperioder», for å skille dem fra klimanormaler beregnet for andre perioder. Klimanormalene kan fremstilles både som statistikk, kart og grafer.