Image dialog
Klimaprofiler for fylker og Longyearbyen
Klimaprofilene gir et kortfattet sammendrag av dagens klima, forventede klimaendringer og klimautfordringer.

Klimaprofilene har fokus på endringer fra dagens klima (1971-2000) til slutten av århundret (2071–2100) og beskriver forventede klimaendringer med høye klimagassutslipp. Dette tilsvarer at de globale klimagassutslippene fortsetter å øke som i de siste tiårene. Dette valget er gjort fordi Regjeringen i Stortingsmeldingen om Klimatilpasning sier at en for å være «føre var» skal legge til grunn høye klimagassutslipp fra de nasjonale klimaframskrivningene når konsekvensene av klimaendringer vurderes.

Klimaprofilene gir et kunnskapsgrunnlag om klimautfordringer for overordnet planlegging, og er et supplement til klimahjelperen.klimatilpasning.no finner du korte oppsummeringer av klimarelaterte utfordringer for alle fylkene i landet. Veiledning og eksempler for ulike sektorer og deres behov finnes også på klimatilpasning.no

Webinar om bruk av klimaprofiler i planlegging (YouTube) 

- Videoopptak fra 6.11.2018.

Hver klimaprofil har et kapittel om datagrunnlag, der det er gitt detaljerte data for midlere verdier og spredning for alle årstider, for ulike klimagassutslipp, og for tidshorisonter 2031–2060 og 2071–2100.

kprofil agder lite
Foto: Trond Dugan

buskerud_lite

Klimaprofil Finnmark
Foto: Anders Bjordal

Klimaprofil Hedmark for nett_KFB-1
Foto: Arne T. Hamarsland, NVE

hordaland
Foto: Jomar Bergheim, NVE

Skjermbilde 2019-02-15 kl. 12.28.17
Foto: Hanne H. Christiansen

Klimaprofillite
Foto: Andrea Taurisano, NVE
 

nordland
Foto: Knut Hoseth, NVE

Klimaprofil Nord-Trøndelag
Foto: Marius Langfjord/Trønderavisa.

oppland
Foto: Jan Langsethagen, NVE

klimaprofil oslo lite
klimaprofil oslo lite
Foto: Jonas Fabritius Christoffersen, TV2

rogaland lite
Foto: Sem Hadland. Eigersund

sogn
Foto: Svein Arne Vågane, NVE

sørtrøndelag
Foto: Luftforsvaret 330-skvadronen

Flom i Heddøla ved Omnesfoss, september 2015. Foto: Trine Lise Sørensen, NVE
Flom i Heddøla ved Omnesfoss, september 2015. Foto: Trine Lise Sørensen, NVE

troms_ny_lite
Sessøya i Troms. Foto: Gunnar Noer, MET
Foto: Gunnar Noer, MET

vestfold_lite
Skolebussen ble stoppet av vannet ved Furustad i Sandefjord i 2011. Foto: Olaf Akselsen

ostfold
Foto: Steinar Wiggo Bodal