Image dialog
Aktuelt

Video om bruk av klimaprofiler i planlegging 

Se videoopptak av webinar 6. november 2018 (YouTube) om fylkesvise klimaprofiler og hvordan kommunene kan bruke disse i arbeidet med klimatilpasning.

Webinar om bruk av klimaprofiler i planlegging
Webinar om bruk av klimaprofiler i planlegging

 

Hvor mange snødager får vi i framtidas påsker?

NVE har beregnet antall snødager i påskeperioden (16. mars til 25. april) i årene 2006 til 2100. 

sno
Figuren viser antall dager med minst 15 cm snødybde (5 cm vannekvivalent) i påskeperioden, av totalt 41 dager, år 2100. Figuren til venstre viser antall snødager ved middels utslipp av drivhusgasser; figuren til høyre viser antall snødager ved høye utslipp.

Utviklingen av snødekket utover århundret kan sees her: 

https://www.youtube.com/watch?v=kl3tr5Q3uXE  

I videoen viser bildene til høyre og venstre det samme for årene fram til 2005. Fra og med 2006 deler vi opp figurene i to forskjellige framtidsscenarier.

Snødekket har variert mye fra år til år i perioden 1971—2005, og denne variasjonen kommer til å fortsette framover. Nedgangen har vært størst i et belte i lavlandet, men ikke helt ute ved kysten, der det nesten ikke er snø i påska. Utover århundret ser vi mindre snø i begge tilfellene, men særlig hvis vi følger den høye utslippsbanen.