UtropstegnHøyere temperatur gir økt nedbørintensitet. Ny rapport gir oppdaterte klimapåslag for fremtidig korttidsnedbør, som anbefales å legge på dagens dimensjonerende nedbørverdier (IVF-statistikk).
Ny rapport: Klimapåslag for korttidsnedbørMeny
UtropstegnKlimaprofiler gir et sammendrag av klima, klimaendringer og forventede utfordringer knyttet til dette for alle landets fylker og for Longyearbyen.
Klimaprofiler for fylker og LongyearbyenMeny
UtropstegnSvalbard ligger i et område hvor temperaturen stiger raskest i verden. Vi har enorme endringer i vente, om vi ikke klarer å redusere utslipp av drivhusgassene kraftig.
Klima på Svalbard 2100Meny
UtropstegnDet blir færre dager med snø og mer regn. Faren for overvann, stormflo, flom og skred øker.
Klima i fremtidenMeny
Klimatilpasninger En film om klimaendringer og tilpasning i kommuner