UtropstegnKlimaprofiler gir et sammendrag av klima, klimaendringer og forventede utfordringer knyttet til dette for alle landets fylker og for Longyearbyen.
Klimaprofiler for fylker og LongyearbyenMeny
AnførselstegnDet blir færre dager med snø og mer regn. Faren for overvann, stormflo, flom og skred øker.
Klima i fremtidenMeny
UtropstegnHer kan du laste ned modellerte klimadata for fastlands-Norge
Nedlastning av klimaframskrivningsdata til forskningMeny
Klimatilpasninger En film om klimaendringer og tilpasning i kommuner