UtropstegnMindre sannsynlighet for hvit jul i tiårene framover.
Nytt om julesnøenMeny
AnførselstegnKlimaprofiler gir et sammendrag av klima, klimaendringer og forventede utfordringer knyttet til dette for alle landets fylker og for Longyearbyen.
Klimaprofiler for fylker og LongyearbyenMeny
UtropstegnDet blir færre dager med snø og mer regn. Faren for overvann, stormflo, flom og skred øker.
Klima i fremtidenMeny
UtropstegnTemperaturen stiger raskest i verden på Svalbard. Vi har enorme endringer i vente, om vi ikke klarer å redusere utslippene av drivhusgasser.
Klima på Svalbard 2100Meny
AnførselstegnHøyere temperatur øker nedbørintensiteten. Ny rapport gir anbefalt klimapåslag til dagens dimensjonerende nedbørverdier (IVF-statistikk) for fremtidig korttidsnedbør.
Ny rapport: Klimapåslag for korttidsnedbørMeny
Klimatilpasninger En film om klimaendringer og tilpasning i kommuner